nl  |  en

FAQ - Huurders

Huurders

Wij zijn op dagelijkse basis bezig met alle facetten rondom woninghuur en vastgoedbeheer en hebben mettertijd de nodige vragen en problemen voor onze huurders opgelost. Hieronder vindt u de antwoorden op de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. 


Veelgestelde vragen

Bij voorkeur zegt u de huur per ingevuld opzeggingsformulier op. Dit doet u vóór de eerste dag van de kalendermaand. U heeft een opzegtermijn van een kalendermaand.

Nadat u de woning heeft verlaten, wilt u de waarborgsom graag teruggestort krijgen. Levert u de woning in de juiste staat op en heeft u aan alle verplichtingen voldaan, dan is dit vaak snel het geval. Binnen 2 tot 8 weken na de beëindiging van het huurcontract versturen wij de afrekening en storten wij de waarborgsom terug op uw rekening.

Bij de eindinspectie bekijken wij of er zaken in de woning niet in orde zijn. Mocht er schade zijn, dan nemen wij dit op in het inspectierapport. Het terugstorten van de waarborgsom kan langer duren als we een schaderapport moeten opstellen of een offerte moeten aanvragen.

U ontvangt iedere laatste week van de maand een factuur voor de maandelijkse huur. De betaling kunt u handmatig overmaken. Dit kan door het factuurnummer, uw debiteurnummer of uw adres en achternaam te vermelden in de betaling. Ons systeem kan de betaling dan goed verwerken. 

Tip: plan de betaling automatisch in via uw betaalrekening, dan heeft u hier geen omkijken meer naar.

U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de maandelijkse huur. Lukt dit niet? Wacht niet tot u in de problemen komt. Neem zo snel mogelijk contact op met onze financiële afdeling via info@maisonmanagement.nl of via ons telefoonnummer 088-0089200. 

Een betalingsregeling afsluiten kan alleen in uitzonderlijke gevallen. Wij vragen u om documenten aan te leveren waaruit blijkt dat u de huur niet in één keer kunt betalen. Een betalingsregeling treffen is alleen mogelijk voordat u een huurachterstand oploopt.

Controleer hier of wij uw verzoek in behandeling nemen en welke stappen u kunt ondernemen. 

Onder urgente verzoeken vallen:
- CO-melding
- Brand- of rookmelding 
- Ernstige waterlekkage
- Gaslucht of gaslekkage
- Geen verwarming in de winter
- Geen water 
- Ruitbreuk 
- Inbraakschade, waardoor u de woning niet meer kunt afsluiten
- Algehele elektrastoringen
- Liftstoringen

U kunt ons telefonisch bereiken op werkdagen tussen 9:00 – 12:00 uur via 088-0089200. Buiten deze tijden kunt u een spoedeisende reparatie of klacht melden via ons telefoonnummer 088-0089200. U wordt dan automatisch doorverbonden met de meldkamer. De monteur van dienst zal uw melding op de juiste manier afhandelen.

Eerst moet u aangifte doen bij de politie, soms gaat dat telefonisch of via internet. U ontvangt een bewijs van de aangifte. Lever een fotokopie van het politierapport bij ons in. Wij bekijken dan wat de schade is aan de woning. Daarna wordt er opdracht tot herstel gegeven of kan de schade worden verhaald via de opstalverzekering.

De volgende kosten voor onderhoud of reparaties moet u altijd zelf betalen: beschadigingen, vernielingen en gebreken door ondeskundigheid en/of onjuist gebruik. In de lijst klein onderhoud staat precies aangegeven welke kosten voor de huurder en de verhuurder zijn. U leest hier ook wie welke reparaties dient uit te voeren.

Komt u er niet uit? Stel uw vraag telefonisch via 088-0089200 of stuur een email naar info@maisonmanagement.nl.

Wij nemen uw verzoek uiterlijk de volgende werkdag in behandeling. We vragen wij u vriendelijk om de storing of reparatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Op die manier kunnen wij de verwerking van de service- en reparatieverzoeken zo optimaal mogelijk laten verlopen.

Nee, onderverhuren is niet toegestaan. Tenzij u schriftelijke toestemming van de eigenaar of de beheerder heeft gekregen. U pleegt een wanprestatie door uw woning onder te verhuren of aan derden in gebruik te geven. De verhuurder kan besluiten om de huurovereenkomst te beëindigen. Daarnaast kunt u eventuele boetes en overige kosten verwachten.

Als er problemen zijn met buren of buurtbewoners, vragen wij u altijd eerst zelf contact te leggen met de betreffende persoon. Gaat het om een woning die ook bij ons in beheer is, dan kunnen wij bemiddelen. Is dit niet het geval, dan kunt u voor bemiddeling contact opnemen met de gemeente.

Ja, u kunt vrijblijvend een verhuurdersverklaring bij ons opvragen. Een verhuurdersverklaring is een schriftelijk formulier over uw huurgedrag. Een nieuwe verhuurder kan vragen naar een verklaring. 

In de verhuurdersverklaring geven wij aan:
- of u aan de betalingsverplichtingen voldeed;
- of u wel of geen overlast heeft veroorzaakt in de woonomgeving;
- andere zaken zoals: onderverhuur of het gebruiken van de woning voor doeleinden waarvoor de woning niet bestemd is.

Wij beheren uw woning, maar het is ook belangrijk dat u zich goed verzekert. Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is verplicht. Een goede inboedelverzekering is ook aan te raden. Mocht er ooit schade ontstaan door lekkage of brand, dan wordt uw inventaris (deels) vergoed.

Meer informatie over huurtoeslag vindt u op www.toeslagen.nl. Deze website is van de Belastingdienst. U kunt hier zien of u voor huurtoeslag in aanmerking komt en hoeveel huurtoeslag u krijgt. Dit doet u aan de hand van recente inkomstengegevens, de netto huur en de servicekosten. 

Via www.toeslagen.nl kunt u direct huurtoeslag aanvragen.

Als uw partner of medehuurder is overleden, dan kunt u de huurovereenkomst laten aanpassen met het formulier Aanpassing huurovereenkomst na overlijden. Neem hiervoor contact met ons op. Dat kan telefonisch via 088-0089200 of per email: info@maisonmanagement.nl.

Gaat u samenwonen met uw partner? Dien een verzoek in om hem of haar toe te voegen aan het contract. Neem hiervoor contact met ons op. Dat kan telefonisch via 088-0089200 of per email info@maisonmanagement.nl.

Als een van de medehuurders het huurcontract wil opzeggen, dan dient u een verzoek tot eenzijdige huuropzegging in. Dit kan met het formulier aanpassen hoofdhuurderschap.

Beide huurders moeten dit verzoek ondertekenen. We vragen extra informatie over de huurder die in de woning blijft. Op die manier kunnen wij het verzoek toetsen aan onze voorwaarden. Kan de achterblijver de huur betalen, dan verwijderen we de andere huurder uit het dossier en de huurovereenkomst. Voldoet de achterblijver niet aan het vereiste inkomen, dan moeten beide huurders de huur opzeggen. De kosten voor het aanpassen van het dossier en het contract zijn €250 excl. BTW. 

Als wij de huurovereenkomst op uw verzoek aanpassen komen daar verschillende werkzaamheden bij kijken. De kosten die wij hiervoor rekenen bedragen €250,- excl. BTW.

Onder deze werkzaamheden vallen:

  • informatieverstrekking; 
  • volledige screening van de kandidaat en/of garantsteller in het witwas register;
  • volledige creditcheck van de kandidaat en/of garantsteller;
  • administratieve wijzigingen in het boekhoudsysteem;
  • het opstellen en aan beide partijen verschaffen van huurovereenkomst;
  • het voorlichten van partijen over de betekenis van de contractvoorwaarden van de huurovereenkomst. 

Klik hier om in te loggen in de online portal van Maison Management of klik rechtsboven op login.

Ja, u regelt zelf een leverancier voor water, gas en elektra. Tijdens de oplevering van de woning ontvangt u van ons een rapport met de meterstanden. Maakt u gebruik van stadsverwarming? Meldt u zich dan bij de leverancier.

Ja, als nieuwe bewoner moet u zich altijd zelf inschrijven bij de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit zo snel mogelijk na de ondertekening van het huurcontract en binnen vijf werkdagen na uw daadwerkelijke verhuizing. U wordt daarna automatisch uitgeschreven op uw oude adres. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente, afdeling Burgerzaken. 

In sommige gemeenten heeft u een huisvestingsvergunning nodig. U moet de huisvestingsvergunning aanvragen bij de gemeente waarin u gaat wonen, dit kan meestal via de website.

Het vervangen van sloten en sleutels komt voor rekening van de huurder. Als uw sleutel geen licentie bevat kunt u de sleutel bij elke sleutelmaker bij laten maken, de kosten zijn voor huurder.

Het schoonmaken en schoonhouden van goten en afvoeropeningen valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder. Het ontstoppen is ook de verantwoordelijkheid van de huurder. Heeft u een lekkage die niet afkomstig is van verstoptleidingwerk? Neem contact op met Maison Management.

- Controleer of uw device is aangesloten en verbinding maakt met het juiste netwerk. Controleer of er werkzaamheden of storingen zijn in uw wijk via de website van uw provider.
- Controleer de bekabeling van de installatie(modem)
- Reset de installatie(modem). Schakel deze uit en zet deze na minimaal 30 seconden weer aan.
- Als dit de storing niet verhelpt, neem dan contact op met uw provider 

- Controleer of uw tv is aangesloten aan de mediabox en of de afstandsbediening werkt
- Controleer of er werkzaamheden/ of een storing is in uw wijk via de website van uw provider
- Controleer de bekabeling van het modem/mediabox. Gaat deze aan, geeft deze een foutmelding?
- Reset de mediabox, laat deze minimaal 30 seconden uit voor u hem herstart.
- Werkt de mediabox nog steeds niet? Neem contact op met uw provider 

Meldt uw schade bij onze technische afdeling, zij zullen beoordelen of deze schade onder klein of groot onderhoud valt. U bent als huurder zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van het balkon. Het ontstoppen en verwijderen van bladeren valt onder klein onderhoud. Schade door het niet schoonhouden komt voor uw rekening.

U dient Maison Management ten alle tijden toestemming te vragen voor het verwijderen van het behang in het gehuurde. 

Het onderhoud en vervangen van uw eigen deurbel en intercom valt onder klein onderhoud. Hangt de bel en intercom in de algemene ruimte? Controleer of het intercomsysteem voorzien is van stroom en of het geluid staat ingeschakeld. Neem contact op met de technische afdeling van Maison Management wanneer dit niet het gewenste resultaat heeft.

U en uw medebewoners zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van de algemene ruimte. De brandgangen dienen ten alle tijden vrij te zijn van roerende zaken welke binnen het gehuurde moeten worden opgeslagen. Spreek uw buren hier op aan. 

Hangt de brievenbus of de buitenverlichting in de algemene ruimte? Neem dan contact op met Maison Management, zij zullen de VvE opdracht  geven deze te repareren. Zit de brievenbus of verlichting verwerkt in uw eigen woning? U bent in dit geval zelf verantwoordelijk voor de reparatie en de kosten. 

Indien uw cv-ketel op storing staat controleer dan eerst de volgende punten:
-        Staat er spanning op het stopcontact van de cv-ketel? Zo niet, controleer dan de zekeringen in de meterkast
-        Is de installatiedruk voldoende? Zo niet, vul dan de installatie bij.
-        Staat de gaskraan open? Controleer hoofdkraan en toestelkraan. Zo niet, draai deze dan open
-        De cv-ketel heeft een resetknop. Bij storing deze resetknop eerst indrukken en wacht af wat het toestel daarna doet.
Blijft het toestel (regelmatig) op storing vallen en er zit voldoende druk op de installatie, neem dan contact op met de cv-installateur of met Maison Management. Dit kunt u doen via het huurdersportaal of per e-mail: info@maisonmanagement.nl. Indien er een storingsindicatie op het display van de ketel verschijnt is het belangrijk deze door te geven aan de installateur.

Neem contact op met de technische afdeling van Maison Management. Dien uw storing in via het online portal van Maison Management.

Is de installatiedruk voldoende? Zo niet, vul dan de installatie bij. Controleer regelmatig de installatiedruk. Deze moet tussen de 1 en 2 Bar zijn. Indien u moet bijvullen schakel dan eerst de cv-ketel uit en wacht tot de temperatuur van het water gezakt is tot zo’n 30° C. Ga dan bijvullen. De installatie nooit hoger bijvullen dan 2 Bar!

-Zoek de waterkraan in de buurt van de CV-ketel.
-Sluit de slang aan op de waterkraan.
-Laat de slang voorzichtig volstromen met water.
-Sluit daarna de kraan weer.
-Sluit de vulslang aan op de vulkraan van de CV-ketel.
-Draai eerst de waterkraan open en daarna de vulkraan.
-Wacht tot de drukmeter tussen de 1,5 en 2 bar staat.
-Draai eerst de vulkraan dicht en daarna de waterkraan.
-Houd een emmer onder de kraan voordat je de slang loskoppelt.
 

- Bekijk deze instructievideo: https://www.youtube.com/watch?v=mLsrPMrh_XE

Dit kan bijvoorbeeld gaan om een koelkast of combi-magnetron. Controleer het apparaat is voorzien van stroom. Reset het apparaat door de spanning van het apparaat af te halen. Indien dit niet werkt, neem contact op met onze technische afdeling voor het inplannen van een monteur. 

Lees de stappen in de handleiding voor specifieke informatie over uw apparaat. Bij een verstopt of niet goed vastgedraaid filter kan de machine niet afpompen. Controleer daarom de filters onderin je vaatwasser. Draai de filters los, trek ze eruit, maak ze schoon en draai ze weer goed op hun plaats. Check of bij het verwijderen van de filters geen vuil in het filterhuis is gekomen. Het kan ook zijn dat er een kink of deuk in de afvoerslang zit, die de waterafvoer blokkeert. Controleer de afvoerslang aan de achterkant van het apparaat en zorg dat de slang netjes loopt.

 

Als de sproeiarmen niet kunnen ronddraaien of verstopt zijn kan er te veel water richting de deur spuiten. Dat veroorzaakt lekkage. Controleer eerst of de sproeiarmen kunnen ronddraaien. Haal de sproeiarmen uit de machine, spoel ze af en prik de openingen door met een naald of cocktailprikker. Vervang de sproeiarmen als deze verstopt blijven. Ook wanneer een rubber niet goed aansluit kan de machine lekken. Controleer het rubber en check of dit schoon en heel is. Als het rubber aan de zij- of bovenkant kapot is, vervang je het makkelijk zelf. Is het rubber aan de onderkant van de deur kapot? Dan moet de deur gedemonteerd worden door een monteur.

Helpen bovenstaande zaken niet het probleem op te lossen? Dan kunt u een reparatieverzoek indienen via het online portal.

- Heeft u gecontroleerd of er een plaatselijke storing actief is in uw wijk? Check wie uw netbeheerder is via https://www.eancodeboek.nl/
- Controleer de meterkast, staan alle schakelaars omhoog? 
- Heeft u zich aangemeld bij een elektriciteitsleverancier? 
- Klapt de hoofdschakelaar steeds weer naar beneden? Zorg dat u alle elektrische apparatuur uit het stopcontact haalt en probeer dit nogmaals, indien het probleem blijft kunt u contact opnement met onze 24/7 storingsdienst via 088-0089200 

Als de toiletpot bij het doorspoelen niet goed wordt leeggemaakt, wordt er waarschijnlijk te weinig water vrijgegeven, of wordt het water te langzaam vrijgegeven. De eerste plek die u in dat geval moet controleren, is de stortbak. Controleer het waterniveau. Het waterniveau moet net onder de overloopbuis staan wanneer de stortbak weer is gevuld. Als het te laag staat, kunt u dat eenvoudig verhelpen. De toevoer van water naar de stortbak wordt geregeld door een klep die is verbonden met een vlotter. Het punt waar deze vlotter de watertoevoer stopt, kan worden afgesteld (meestal met een schroef of knop op de klep). U kunt gebruik maken van deze functie om ervoor te zorgen dat de vlotter en de arm een hoger niveau bereiken voordat de toevoer wordt gestopt.

Bij lekkage controleert u eerst of de stortbak, de afvoerbuis, en overige zaken in en aan het toilet goed zijn bevestigd zodat dit geen reden kan zijn van lekken. Controleer goed waar de lekkage vandaan komt. 

Kunt u het probleem zelf niet verhelpen, meldt uw reparatieverzoek dan via het online portal.

Binnenschilderwerk in de woning of kelder valt onder klein onderhoud. Klein onderhoud valt onder verantwoordelijkheid van huurder en is dus toegestaan.  
Buitenschilderwerk valt onder groot onderhoud en dient te worden uitgevoerd door eigenaar/VvE. 

Allereerst is het belangrijk om te controleren of er helemaal geen warm water is. Dit kunt u doen door zowel de kraan en/of douche als de verwarming te testen.                  
1. Probeer verschillende kranen om uit te sluiten dat de thermostaat defect is.                                                                                                                          
2. Controleer of de radiatoren wel openstaan.                                                                                                                                                                                    
3. Kijk of de ingestelde temperatuur bij de CV-ketel wel hoog genoeg is.        

Is dit het geval en heeft u helemaal geen warm water? Dan kunt u contact opnemen met onze 24/7 storingsdienst via 088-0089200

Onderhoud en vervanging van de wastafel na beschadiging valt onder klein onderhoud en is de verantwoordelijkheid van huurder.

Onder ongedierte vallen bijvoorbeeld muizen, vlooien, ratten, zilvervisjes, rioolvliegjes, wespen en mieren.

Als huurder bent u zelf verantwoordelijk voor het bestrijden van ongedierte in uw woning, dit is wettelijk vastgelegd in het Besluit kleine herstellingen. Heeft u in de omgeving van uw woning last van bijvoorbeeld duiven, ratten of ander ongedierte? Neem dan contact op met de Gemeente. Tip: ongedierte bestrijden met gif is niet altijd nodig. Kijk op het internet welke dier- en milieuvriendelijke oplossingen er zijn om het ongedierte te verjagen of te bestrijden.

Reparatie van schoorstenen en ventilatiekanalen valt onder groot onderhoud en is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Schoonmaken, vegen en ontstoppen valt onder klein onderhoud voor het gedeelte waar de huurder bij kan. Voor groot onderhoud en reparaties kunt u een verzoek indienen in het online portaal.

form Image

Ik heb een andere vraag

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms